Každý kávovar vyžaduje pravidelnou údržbu podle individuálního návodu k obsluze a míry využití kávovaru. Pečlivý servis zajistí stabilní kvalitu nápoje a vy dostanete z každého šálku maximum.

  • Pravidelné odvápnění podle návodu.
  • Důkladné čištění základních dílů včetně centrální jednotky, pravidelné proplachování cest, pečlivé umývání misek, nádob, odpadů a povrchu kávovaru, a to minimálně 1-2x týdně (dle provozu).
  • Mazání třecích ploch a centrální jednotky podle návodu minimálně 1-2x ročně.
  • Důsledná vizuální kontrola struktury a pevnosti kávového odpadu. Pevné a jemné „bobky“ jsou v pořádku. Hrubý a drolící se odpad může znamenat problém. V takovém případě doporučujeme servis přístroje a kontrolu mlecích kamenů.
  • Sluchová kontrola je žádoucí při hlučném chodu přístroje. Pokud kávovar vydává nestandardní zvuky, mělo by na řadu přijít čistění, promazání, popřípadě kompletní servis nebo oprava.

Na každý pád vám doporučujeme pečlivé dodržování pokynů v návodu k obsluze daného výrobce kávovaru.

Prestocaffe údržba kávovaru 1
Prestocaffe údržba kávovaru 2 />
Presto_caffe_banner_udrzba_3.png